Kapatmak için tıklayın

Derslik ve Laboratuvarlar

Tam ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için ezbere dayalı almayan , öğrencilerin aktif katılımlannın sağlandığı , görerek uygulayarak yapılan çalışmalar büyük önem taşır. AYDIN KOLEJİ'nde maksimum 20 kişiden oluşan dersliklerin her biri dersin gerektirdiği yapıda dizayn edilmiştir. Ayrıca fizik kimya laboratuvarlan ve dersliklerin tümünde bulunan akıllı tahtalar sayesinde ders işlenişi görsellerle desteklenerek daha ilgi çekici hale getirilir, zamandan tasarruf edilir ve işlenen dersler kaydedildiği için kaçıranlar derslere ulaşabilirler