Kapatmak için tıklayın

Misyonumuz

En yakında bulunan sınavlardan başlayarak yaşamın her aşamasında başarıya ulaşan, milli kültürümüze bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, evrensel değerleri benimseyen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, özgüveni yüksek, mutlu bireyler  yetiştirmektir.